Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vřesovec pleťový

Erica carnea

Vřesovec pleťový

Erica carnea L.

čeleď: vřesovcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • chráněný jako ohrožený druh

Ekologie: Roste vzácně na skalách, častěji ve světlých lesích, především borech. Výskyt je většinou vzácný, někdy však vřesovec tvoří souvislé porosty.

Popis: Stálezelený zakrslý keřík s tenkými větévkami a světle hnědou kůrou. Větévky jsou rovnoměrně olistěny čárkovitými listy. Vystoupavé květenství (vrcholový hrozen) je tvořeno z nahloučených narůžovělých květů. Ty rozkvétají na prosluněných místech velmi brzo (březen – červen), někdy ještě zapadané ve sněhu.

 Erica carnea Erica carnea
Erica carnea