Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Srha říznačka

Dactylis glomerata

Srha laločnatá / říznačka

Dactylis glomerata L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • původní je takřka v celé Evropě

Ekologie: Roste na loukách (zejména kulturních), pastvinách, v lesních lemech, na pasekách, někdy i ve světlých lesích. Vyhledává vlhčí, dusíkem bohaté půdy, velmi jí vyhovuje hnojení. V Pákistánu vystupuje až do 4000 m n. m. Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalá, našedle zelená, hustě trsnatá tráva. Stébla 0,3–1 m vysoká, v dolní části s dvouřízně zploštělými uzavřenými listovými pochvami. Listy dlouhé, s čepelemi 4–10 mm širokými; jazýček 2–10 mm dlouhý, většinou dřípený. Lata za květu v obrysu trojúhelníkovitá, laločnatá s téměř kolmo odstávajícími větévkami a nápadně nahloučenými 3–4(–5)květými klásky, po odkvětu stažená. Plevy drsné, neprosvítavé, zelené nebo načervenalé, dolní pleva jednožilná; kýl horní plevy a pluch s dlouhými a krátkými chlupy, pluchy na ploše ± dlouze chlupaté, náhle zúžené ve zřetelnou, u dolních květů 1–2 mm dlouhou osinu.

Dactylis glomerata Dactylis glomerata
Dactylis glomerata Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata