Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum

Vlochyně bahenní

Vaccinium uliginosum L.

čeleď: brusnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • při požití většího množství bobulí se dostaví závratě a zvracení

Ekologie: Roste na sušších místech vrchovišť, přechodových rašelinišť, rašelinných borů, na půdách kyselých, nevysychavých a živinami chudých. Kvete v květnu a červnu.

Popis: Opadavý keřík, 20–50(–80) cm vysoký, větve oblé, hnědé nebo červenohnědé, lysé, listy téměř přisedlé, obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené nebo zašpičatělé, celokrajné, slabě podvinuté, sivozelené, na rubu s vyniklou žilnatinou. Květy nící, jednotlivé nebo ve 2–3květých hroznech, kalich dosahuje 1/3 koruny, koruna vejčitě baňkovitá, bílá s narůžovělým nádechem. Plodem jsou kulovité bobule, vzácně bývají i elipsoidní nebo hruškovité, modročerné. Druh je poměrně proměnlivý ve výšce rostlin, tvaru a velikosti listů i plodů.

Využití: Plody vlochyně jsou nejedlé, mírně jedovaté. V některých oblastech areálu se používaly jako halucinogeny při rituálních obřadech.

Vaccinium uliginosum
Vaccinium uliginosum Vaccinium uliginosum