Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Plavuň pučivá

Lycopodium annotinum

Plavuň pučivá

Lycopodium annotium L.

čeleď: plavuňovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • až 1 m dlouhý, plazivý stonek, trofofyly nemají bílý vlásek
  • na konci vzpřímených větévek jeden přisedlý klas
  • vlhké a kyselé půdy, rašeliniště, podhůří až hory

Ekologie: Plavuň pučivá roste ve vlhkých a stinných lesích s kyselým rašelinným podkladem, především v jehličnatých, ojediněle i smíšených a listnatých lesích, v Číně vstupuje i do porostů bambusových. Stoupá až do nadmořské výšky okolo 3700 m.

Popis: Víceletá plavuň až s 1 m dlouhými plazivými lodyhami, které jsou vidličnatě větvené. Větve nesoucí výtrusnicové klasy jsou vzpřímené, někdy až 30 cm vysoké. Čárkovité listy s menšími zoubky po okraji jsou spirálovitě řazené a řídce pokrývají lodyhu, od které odstávají nebo jsou nazpět ohnuté. Výtrusnicové klasy jsou pouze jednotlivé, přisedající na lodyhu a jsou vzpřímené. Žlutohnědé sporofyly dozrávají od července do září.

Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum