Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Olše zelená

Alnus alnobetula

Olše zelená

Alnus alnobetula L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: V horách nad horní hranicí lesa místy nahrazuje kleč, vytváří husté keřovité porosty. V nižších polohách v lesních lemech, vlhkých loukách, rašeliništích. Na kyselých horninách.

Popis: Opadavý keř s obloukovitě vystoupavými větvemi. Dorůstá výšky 3 m, v horách však menší, poléhavý keř. Letorosty chlupaté až jemně plstnaté, později olysávají, do strany mírně stlačené. Pupeny jsou přisedlé, ne stopkaté jak u zbývajících druhů našich olší. Listy jsou dlouhé až 5 cm, nepravidelně 2krát pilovité, široce vejčité až okrouhlé. Spodní strana listu je pýřitá, později olysávají. V mládí trochu lepkavé.
Samičí jehnědy přezimují v pupenech. Květy se rozvíjejí spolu s listy v dubnu. Samčí jehnědy se zakládají v létě, v době květu, na jaře, převisají. Šištice jsou spíše kožovité, dřevnatějí málo.

Poznámka: Používá se jako meliorační dřevina nad horní hranicí lesa.

Alnus alnobetula
Alnus alnobetula Alnus alnobetula
Alnus alnobetula Alnus alnobetula
Alnus alnobetula