Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bříza pýřitá

Betula pubescens

Bříza pýřitá

Betula pubescens L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná dřevina kontinentální klimatu, náročná na půdní vlhkost, snášející extrémní výkyvy teplot; roste především na zamokřených půdách a rašeliništích, snáší stagnující vodu.

Popis: Strom dorůstající 20-25 m, někdy jako keř. Koruna vejčitá, větve (na rozdíl od břízy bělokoré) vzpřímené pod ostrým úhlem (nepřevisejí); borka bílá, hladká i ve vyšším věku, odlupující se v příčných plátech; pupeny postavené po spirále, vejčité, tupé, přisedlé, obalové šupiny několik, hnědé, po okraji plstnaté; letorosty šedohnědé, hustě chlupaté bez bradaviček. Listy 30-60 × 15 – 40 mm velké, široce vejčité až okrúhlasté, krátce hrotů na bázi oblé, po okraji jednoduše pilku, mladé plstnaté, později z vrchu lysejúce a chloupky jen na rubu na žilách; stopka 10-20 mm dlouhá, chlupatá. Dřevina jednodomá. Kvete od března do dubna. Plod křídlatá nažka 1-2 mm velká, křidélko široké jako nažka, nažky jsou uspořádány do šišticovitého souplodí, okraj trojcípý plodových šupin je chlupatý (až brvitý) a střední lalok je vyhnutý k bázi souplodí.

Využití: Zalesňování podmáčených ploch, žltolistá forma jako parková dřevina; jelikož její výskyt je vázán především na zamokřené stanoviště a rašeliniště, ve volné krajině je poměrně vzácná kvůli postupné ztrátě takových lokalit.

Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens