Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Tisovec dvouřadý

Taxodium distichum

Tisovec dvouřadý

Taxodium distichum L.

čeleď: tisovcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Původní areál se rozkládá především v oblastech vlhkého humidního klimatu s častými záplavami, někdy však také v sušších, subhumidních. Roční srážky se pohybují mezi 760–1630 mm, vegetační doba zde kolísá mezi 190 až 365 dny ročně. Ve své domovině roste na vlhčích stanovištích. Nejlépe se mu daří na náplavech bohatých na živiny, na hlubokých, jemných písčitých hlínách s nadbytkem vlhkosti v propustných povrchových vrstvách. Kromě aluvia roste také v tzv. tisovcových bažinách (jedny z nejproduktivnějších světových ekosystémů) s jílovitou až hrubě písčitou humózní až rašelinnou půdou. V ústí řek prospívá také na mořském pobřeží.

Popis: Jednodomý opadavý strom se silně rozšířenou bází kmene, mohutnými kořenovými náběhy a pahýlovitými „dýchacími“ kořeny vyrůstajícími nad povrch půdy. Dorůstá 20–50 m výšky a 2–5 m v průměru kmene. Koruna jehlancovitá, téměř až k zemi zavětvená, u starých jedinců široce rozkladitá až deštníkovitá. Kmen statný kuželovitý s poměrně tenkou, hnědočervenou, slabě rozpraskanou borkou. Větve dlouhé i zkrácené (brachyblasty). Dlouhé větvičky nazelenalé až leskle hnědé s drobnými pupeny a šupinovitými listy. Brachyblasty střídavě uspořádané, asi 10 cm dlouhé. Jehlice na brachyblastech střídavé, dvouřadé, 10–13 mm dlouhé, měkké, ploché, světle zelené, na podzim červenohnědé. Koncem podzimu brachyblasty i jehlicemi opadávají. Samčí šištice drobné, asi 2 mm velké, červenofialové, uspořádané v 7–15 cm štíhlých skloněných latách, vytvářejí se během zimy. Samičí okrouhlé, jednotlivé, nebo ve skupinách po 2–3. Šišky 2–3 cm dlouhé, kulovité nebo vejčité, tvořené 10–12 štítkovitými semennými šupinami s kratičkým hrotem nebo bez něj. Semena ostře 3hranná, po 1–2 pod každou semennou šupinou. Opylení probíhá v březnu až dubnu. Šišky dozrávají během října až prosince téhož roku. Po vypadání semen zůstávají nějakou dobu na stromě, posléze opadávají celé. V oblastech původního výskytu jsou semena této dřeviny šířeny především vodou.

Využití: Jedná se o důležitou hospodářskou dřevinu jihovýchodní oblasti USA.

Poznámka: Hlavní kořen je kůlový, doplněný četnými sestupujícími kotevními kořeny. Celý systém tak spolu s mohutnými kořenovými náběhy zabezpečuje téměř dokonalou stabilitu nadzemní části v měkké vlhké půdě i proti hurikánům.

Taxodium distichum Taxodium distichum
Taxodium distichum Taxodium distichum
Taxodium distichum
Taxodium distichum
Taxodium distichum