Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jarmanka větší

Astrantia major

Jarmanka větší

Astrantia major L.

čeleď: miříkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás roste na většině území, jen místy je vzácná nebo chybí.

Ekologie: Roste roztroušeně až hojně na vlhkých loukách, v křovinách a ve světlých lesích, v pásmu od pahorkatin do hor, zhruba do nadmořské výšky 1 000 m.

Popis: Vytrvalá bylina, 30–80 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená nebo chudě větvená, rýhovaná, listy dlanitě 5(–7)četné, zubaté, listeny obalu celistvé, okolíky jednoduché, ve vrcholičnatém květenství, koruna zelenavá nebo narůžovělá, merikarpia s 5 žebry a výrůstky. Vykvétá od června do srpna.

Astrantia major Astrantia major
Astrantia major Astrantia major