Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třtina rákosovitá

Calamagrostis arundinacea

Třtina rákosovitá

Calamagrostis arundinacea L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • Druh má velmi rozsáhlý areál zabírající téměř celou Evropu

Ekologie: Roste v různých typech lesů, především listnatých: v dubohabřinách, bučinách, ale i v některých typech smrčin, dokáže expandovat i na pasekách po těchto lesních společenstvech. Mimo les najdeme tento druh v nexerotermním bezlesí v lesním stupni, kde roste na teráskách skal nebo na otevřených balvaninách; dominuje rovněž ve velmi specifické vegetaci nad horní hranicí lesa, například v sudetských karech, kde roste na živinami bohatších horninách na závětrných, sněhem dostatečně chráněných místech. Obvykle provází místa polostinná, méně často osluněná a řidčeji i zastíněná; zpravidla jej najdeme na nevápnitých, ale minerálně silnějších podkladech.

Popis: Statná trsnatá tráva. Stébla jsou 0,8–1,5 m vysoká, na bázi s lesklými bezčepelnými pochvami. Listy jsou 4–12 mm široké, trávozelené, lysé, na spodní straně lesklé, jazýček je 1–2 mm dlouhý, kolénka bývají někdy chlupatá. Na vrcholu stébel se vytváří rozkladitá všesměrná lata; klásky jsou jednokvěté, jejich plevy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, plucha je kratší než plevy, je 5žilná, neprůsvitná, kožovitá, na hřbetě pod polovinou délky z ní vyrůstá kolénkovitě zalomená, 4–8 mm dlouhá osina, o 1–3 mm vyčnívající z klásku. Osa klásku nad květem pokračuje jako pastopečka nesoucí na vrcholku štětičku krátkých chloupků. Plody jsou okoralé obilky.

Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinaceaCalamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea