Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bříza bělokorá

Betula pendula

Bříza bělokorá

Betula pendula L.

čeleď: břízovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Bříza bělokorá je nenáročná dřevina, často pionýrská v narušených územích. Využívá se i k rekultivacím. U nás je rozšířená jak v lesích, tak v parcích a zahradách. Kvete od dubna do května.

Popis: Strom dorůstající až 25 m výšky. Borka je za mlada hladká, žlutavě nebo načervenale hnědá, později šedavě bílá, loupavá, ve stáří v dolní části kmene rozpukaná. Větve nižších řádů často převislé. Čepel listu trojúhelníkovitě vejčitá až kosníkovitá, pilovitá. Samčí jehnědy za květu dlouhé 3–7 cm, samičí 1–2 cm a zpočátku vzpřímené. Plodem jsou nažky.

Využití: Existuje několik kultivarů, které se uplatní v parcích a zahradách. Dřevo se používá v nábytkářství, listy ve farmacii, míza v parfumerii.

Betula pendula Betula pendula
Betula pendula