Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Sasanka hajní

Anemone nemorosa

Sasanka hajní

Anemone nemorosa L.

čeleď: pryskyřníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jarní aspekt bylinného patra

Ekologie: Roste v listnatých a smíšených lesích, na vlhčích loukách a pastvinách, hojně od nížin až do podhůří, roztroušeně i v horách.

Popis: Vytrvalá bylina s rovným plazivým oddenkem, 10–15 cm vysoká, s jedním přízemním listem, nad polovinou lodyhy s trojčetným přeslenem členitých listenů a bílými miskovitými květy, které mají 2–3(–4) cm v průměru. Její plný rozvoj probíhá na jaře před olistěním stromů, kvete od března do května. Druh je poměrně variabilní, rozdíly se projevují ve tvaru a členění listů i listenů, v počtu okvětních lístků i v jejich zbarvení.

 Anemone nemorosa Anemone nemorosa
Anemone nemorosa Anemone nemorosa
Anemone nemorosa
Anemone nemorosa
Anemone nemorosa