Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Javor mléč

Acer platanoides

Javor mléč

Acer platanoides L.

čeleď: javorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Tento druh javoru roste často v suťových a roklinových lesích, občas i v jiných druzích lesů (méně v lužních lesích). Na synantropních stanovištích se velice často vyskytuje v podobě náletových semenáčů (okolo plotů a zdí, dvory, nádraží apod.). Kvete před rašením listů, od dubna do května.

Popis: Strom dorůstající 20–30 m výšky. Má hustou široce vejcovitou korunu, kmen je přímý, borka hustě a mělce podélně brázditá, letorosty červenohnědé. Listy 3–7laločné až –klané, laloky hrubě vykrajovaně zubaté, zářezy celokrajné. Řapík 4–17 cm dlouhý, při utržení mléčící. Květy v koncových chocholících, 5četné, zelenožluté. Plodem je nažka 4–5 cm dlouhá.

Poznámka: Javor mléč snáší polostín, ale vyžaduje bohaté a čerstvě vlhké půdy. Je to velice často používaný druh ve veřejné zeleni, parcích či zahradách. Existují četné kultivary, které se liší vzrůstem, barvou a stavbou listů.

Acer platanoides Acer platanoides
Acer platanoides Acer platanoides
Acer platanoides