Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jeřáb muk

Sorbus aria

Jeřáb muk

Sorbus aria L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlé šipákové doubravy, vápnomilné bučiny, skály, většinou na vápnitých, čerstvě vlhkých až suchých půdách.

Popis: Keř nebo menší strom (do 7 m výšky). Borka tmavošedá, hladká. Listy jednoduché, čepel široce eliptická až okrouhlá, nepravidelně pilovitá, k bázi celokrajná, vespod plstnatá. Květenství kompaktní, korunní lístky eliptické až okrouhlé, nažloutlé. Kvete v květnu. Malvice kulovité nebo vejcovité, 7–9(–11) mm v průměru, červené, lesklé, lenticelami tečkované, se zaschlými kališními cípy.

Sorbus aria Sorbus aria
Sorbus aria