Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Pěchava vápnomilná

Sesleria caerulea

Pěchava vápnomilná

Sesleria calcaria L. / Sesleria ceureula L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás se vyskytuje roztroušeně, především v severních a středních Čechách

Ekologie: Roste na suchých stráních, skalách, ve světlých borech, především na vápenci, u nás v pásmu od pahorkatin do podhůří, v jižní Evropě až do alpínského stupně. Kvete od března do června.

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva s listy plochými nebo mělce žlábkovitě složenými, pochvy listů lysé, stébla přímá, 10–50 cm vysoká, nejvyšší list asi ve třetině stébla, asi 1 cm dlouhý, lichoklas válcovitý, 1–3 cm dlouhý, klásky 2–3květé, ocelově modré.

Sesleria caerulea Sesleria caerulea
Sesleria caerulea