Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Dub pýřitý

Quercus pubescens

Dub pýřitý / šípák

Quercus pubescens L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlomilná, na teplo náročná dřevina, kvete současně s pučením listů. Upřednostňuje hnědozemě porosty, čedič, andezit, vápenci. V severní části se vyskytuje na dolomitech. Je dřevinou dubových sucholesov, v krasových územích tvoří zvláštní společenství s mahalebka.

Popis: Strom vysoký do 20 m, nebo keř, na volném prostranství bohatě rozvětvený, s širokou korunou. Borka hrubá, tvrdá, tmavá, popraskaná do čtverců. Jednoleté větvičky hustě šedě až hnědě plstnaté. Pupeny vejčité, na vrcholu zaokrouhlené, 3-6 mm dlouhé, plstnaté, na konci nakupeny, boční jednotlivé. Listy řapíkaté, čepel rovná, podlouhle obráceně vejčitá až elipsovitá, pérovitě říznačka až pérovitě dílná, plstnatá, na líci později lysavejúca, alespoň na žilách hustě chlupatá. Samčí jehnědy řapíkaté, 60 mm dlouhé, tyčinkovité květy s 5-8 dílným okvětím. Samičí jehnědy nakupeny, 2-5kveté, sedící nebo krátkostopkaté s plstnatým okvětím. Plod má šupiny čásku drobné, plstnaté, žaludy eliptické, do poloviny nebo 2/3 ponořené do čásku.

Poznámka: Zřídka vysazován jako okrasná dřevina.


Quercus pubescens
Quercus pubescens