Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kamejka modronachová

Buglossoides purpurocaerulea

Kamejka modronachová

Buglossoides pupuroceaurelea L.

čeleď: brutnákovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • areál druhu se táhne od západní Evropy

Ekologie: Roste v řídkých lesích, keřích, na okrajích lesů a křovinatých stráních. Kvete od dubna do června.

Popis: ytrvalá bylina, vytváří dlouhé podzemní plazivé výhonky, z nich vyrůstají dvojí lodyhy – květonosné a bezkvěté, lodyhy jsou chlupaté a časem poléhavé. Výška rostliny se pohybuje mezi 15–60(–70) cm, listy jsou kopinaté. Květy vyrůstají ve vrcholových listenatých vijanech, kalich je 6–8,5 mm dlouhý, zprvu má barvu purpurovou, která se postupně mění v azurově modrou. Plody jsou tvrdky.

Využití: V zahradách a parcích se občas používá jako podrostová rostlina pod stromy a keře.

 

Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea
Buglossoides purpurocaerulea