Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Má širokou ekologickou plasticitu, proto může růst od extrémně xerotermných stanovišť až po zaplavovány aluviální půdy. Je součástí křovinatých společenství, okrajů listnatých lesů, často vytváří i samostatné monocenózy převážně v zemědělské krajině. Nejčastěji se vyskytuje na vápenatých podložích, jen velmi zřídka na kyselých nebo velmi kyselých půdách, jako je např. rašelina.

Popis: Je to keř až nevelký strom od 2 do 10 m, habitus variabilní, nejčastěji kulovitý, obráceně vejčitý. Listy na plodonosných brachyblasty vejčité až kosočtverečné, s klínovitě sbíhavé bází. Listová čepel 3-5-laločnatá až dílná, lalokových výřezů široké; celistvookrajová, jen na vrcholu laloků několik hrubých zubů. Barva čepele je na líci lesklá tmavozelená, na rubu šedozelená. Květenství vícekvěté (10-25); květy malé, hypantium holé, někdy na bázi řídce nebo hustě chlupaté. Kališní lístky trojúhelníkovité, na vrcholu tupé nebo špičaté. Plody elipsoidní, vejčité až kulovité, 8-12 mm dlouhé, 6-10 mm v průměru, s fialovočervená, červeným až hnědočerveným exokarpom. Kališní lístky trojúhelníkovité, na vrcholu tupé, někdy špičaté, nazpět ohnuté až přitisknuté k plodu. Pecičky 1.

Využití: Často pěstován v živých plotech, ve městech jsou většinou vysázené kultivary.


Crataegus monogyna
Crataegus monogyna Crataegus monogyna
Crataegus monogyna