Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jalovec obecný

Juniperus communis

Jalovec obecný

Juniperus communis L.

čeleď: cypřiškovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste na pastvinách, světlinách lesů, písčinách a skalnatých místech, vždy na slunci, v pásmu od nížin až do hor.

Popis: Vzpřímeně rostoucí keř až malý strom s jedním nebo i více kmeny, 5–15 m vysoký, koruna je kuželovitá, ale často i nepravidelně rozložitá, jehlice vyrůstají v trojčetných přeslenech, jsou rovné, dlouze zašpičatělé, od větvičky odstálé, 10–18 mm dlouhé a jen do 1,5 mm široké, šedozelené. Samčí šištice 4–5 mm dlouhé, vejcovité, žluté, samičí šištice 2 mm dlouhé, zelené. Zdužnatělá šištice (galbulus) je kulovitá, tmavě modrá, černá nebo hnědá, ojíněná, dozrává druhým rokem.

Využití: Jalovec byl od pradávna ceněn jako významná léčivá rostlina, své nezastupitelné místo měl i v magii, zužitkovávalo se i jeho vonné dřevo. Jalovčinky se osvědčovaly při přípravě oleje i destilátů, stejně jako koření v kuchyni.

Poznámka: Často bývá vysazován také v zahradách, obvykle se pěstují četné kultivary, především sloupovitého vzrůstu. Samotný botanický druh je značně variabilní, rozdíly se projevují v celkovém habitu, tvaru koruny, délce a tvaru jehlic i tvaru jalovčinek.


Juniperus communis Juniperus communis
Juniperus communis Juniperus communis