Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Líska obecná

Corylus avellana

Líska obecná

Corylus avellana L.

čeleď: lískovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Světlé lesy a okraje lesů, křoviska, paseky, pastviny, břehy potoků. Po řezu velmi dobře regeneruje.

Popis: Keře nebo stromy 3-8 m vysoké. Koruna široce vejčitá, kulovitá až nepravidelná. Větve přímé, jednoleté větvičky zelenohnědé až pískově žlutohnědé s jednoduchými chlupy a roztroušenými stopkatých žlázkami. Borka hnědá, lesklá, později šedohnědá. Listové pupeny široce vejčité. Listová čepel široce obráceně vejčitá nebo vejčitá, na bázi mělce nepravidelně srdčitá, na okraji ostře dvojitě pilovitě, na líci tmavší zelená, na rubu světlejší, roztroušeně chlupatá. Tyčinkovité květy v úzkých válcovitých jehnědy po 2-4. Pístkové květy v paždí listenů, s karmínově bliznami. Kvete od února do dubna. Oříšek široce vejčitě kulovitý až elipsoidní, na bocích s hranami. Obal plodu přibližně tak dlouhý jako oříšek, nepravidelně strapkatý, otevřený.

Poznámka: Významná medonosná rostlina časného jara. V zahradnictví se pěstují vyšlechtěné odrůdy s většími plody.


Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana