Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Pstroček dvoulistý

Maianthemum bifolium

Pstroček dvoulistý

Maianthemum bifolium L.

čeleď: liliovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý, tvoří hosté kolonie

Ekologie: Biotopem pstročku jsou hlavně stinné lesy, lužní lesy, často vlhčí jehličnaté lesy, křoviny. Půdy jsou často chudé, kyselé, ale i humózní a písčité. Výskyt pstročku je hojný, často roste v početných koloniích

Popis: Vytrvalá rostlina s přímou lodyhou do 25 cm vysokou. V horní polovině lodyhy vyrůstají dva střídavé protistojné listy, které mají vejčitý tvar zakončený špičkou, čepel je srdčitě nasedající na krátký řapík. Květenstvím je stopkatý hrozen, kde na krátkých stopkách jsou v přeslenech bílé 2–3 květy, výrazně vonící. Plodem jsou nápadné červené bobule. Kvete od dubna do května.

Maianthemum bifolium Maianthemum bifolium
Maianthemum bifolium