Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Silenka dvoudomá

Silene dioica

Silenka dvoudomá / Knotovka červená

Silene dioica L. / Melandrium rubrum L.

čeleď: hvodníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • indikátor těžkých kovů

Ekologie: Roste na horských loukách, v horských lesích a pasekách, v nižších polohách ve vlhčích roklích a v lužních lesích. Kvete od května do července.

Popis: Víceletá dvoudomá rostlina, 20–70 cm vysoká, chlupatá. Lodyha je přímá, často jen chudě větvená, odstále chlupatá, pod květenstvím i žláznatými chlupy a na bázi s krátkými sterilními výběžky. Listy jsou celokrajné, přízemní v řapík zúžené, lodyžní jsou vstřícné, eliptické, přisedlé, špičaté. Květenstvím je nepravidelný vidlan, květy jsou otevřené celý den, pestíkové květy mají pět odstávajících blizen a nafouklý, dvacetižilný kalich, samčí květy nemají pestík, tyčinky tvoří dva kruhy po pěti, kalich není tak nafouklý, desetižilný. U obou typů květů je kalich chlupatý a žláznatý, asi 1–1,5 cm dlouhý, načervenalý. Korunní lístky jsou červené, řidčeji růžové. Tobolky se otevírají deseti zpět vytočenými zuby.

  Silene dioica
Silene dioica Silene dioica
Silene dioica