Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Rosnatka okrouhlistá

Drosera rotundifolia

Rosnatka okrouhlistá

Drosera rotundifloria L.

čeleď: rosnatkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • chráněná jako silně ohrožený druh, masožravá

Ekologie: Roste převážně na rašeliništích a vlhkých písčinách, v pásmu od nížiny do hor. Objevuje se obvykle v porostech rašeliníku , který rosnatce skýtá ochranu před nepřízní přírodních podmínek, rostlina jej v růstu následuje, přizpůsobuje se i jeho rozrůstání.

Popis: Vytrvalá masožravá rostlina s přízemní růžicí listů a nepatrnými kořeny, 4–20 cm vysoká. Listy jsou stejně široké nebo i širší než dlouhé, okrouhlé až eliptické. Chloupky na čepeli listu vylučují enzym, který rozkládá drobný hmyz. Květy jsou drobné, nenápadné na dlouhém stvolu, který je 4–7krát delší než listy. Kvete od června do srpna. Koncem léta se vytvoří přezimovací pupen (hibernaculum), ve kterém jsou uloženy orgány rosnatky pro příští vegetační období.

Drosera rotundifolia Drosera rotundifolia
Drosera rotundifolia Drosera rotundifolia