Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Strdivka nicí

Melica nutans

Strdivka nicí

Melica nutans L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • vyskytuje se v celé Evropě kromě jižní části

Ekologie: U nás se vyskytuje hojně na příhodných lesních stanovištích – v dubohabřinách, bučinách a na pasekách.

Popis: Jasně zelená, vytrvalá, řídce trsnatá tráva s dlouhými tenkými plazivými oddenky. Stébla jsou až 60 cm vysoká. Listové plochy jsou drsné, dole často s purpurovým nádechem. Jazýčky jsou hnědé, kratší než 1 mm, ouška chybějí. Čepele jsou až 20 cm dlouhé, nahoře řídce brvité. Květenstvím je lata, až 10 cm dlouhá, jednostranná, většinou obloukovitě převislá. Klásky jsou hnědavé, nicí (odtud jméno). Plevy hnědočervené. Pluchy jsou bez osiny. Kvete v květnu až v červnu.

Melica nutans Melica nutans