Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Starček fuchsův

Senecio ovatus

Starček fuchsův

Senecio ovatus L.

čeleď: hvězdicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • rostlina vysokobylinných typů lesa

Ekologie: Lesní paseky, světliny v různých typech lesů, typický druh pro stupeň bučin, ve vyšších polohách často i degradační stadia neobhospodařovaných luk. Na vlhkých půdách s různým podkladem na osluněných nebo polostinných stanovištích. Druh kvete od července do října.

Popis: Vytrvalé byliny s krátkým oddenkem. Lodyha přímá, 40–100(–150) cm vysoká, plná, rovnoměrně olistěná, v horní části bohatě větvená, zelená, často tmavě purpurově naběhlá. Listy v dolní části lodyhy za květu odumřelé, ve střední části největší, v horní části postupně se zmenšující, čepel kopinatá, klínovitou bází zúžená v krátký řapík, tmavozelená, lysá, pravidelně zubatá, zuby namířené do stran. Největší lodyžní listy 10–20 cm dlouhé, 2–4 cm široké. Úbory 12–25 mm v průměru, složené do bohaté volné chocholičnaté laty. Zákrov 4,5–7,0 mm dlouhý, tvořený osmi zákrovními listeny, lysý nebo řídce žláznatý. Jazykovité květy v počtu 4–5(–6), s ligulou zlatožlutou, trubkovitých květů 8–14. Plodem je lysá nažka s chmýrem.

Senecio ovatus Senecio ovatus
Senecio ovatus Senecio ovatus
Senecio ovatus