Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Javor jasanolistý

Acer negundo

Javor jasanolistý

Acer negundo L.

čeleď: javorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Ve své domovině roste v listnatých lesích, často v lužních lesích a pobřežních porostech.

Popis: Strom, který dorůstá do výšky 10–20(–25) m. Borka je podélně brázditá, koruna řídká, letorosty zelené, šedomodře ojíněné. Listy jsou lichozpeřené, 1–3jařmé, lístky vejčité až kopinaté, hr, ubě pilovité. Květy jsou jednopohlavné, žlutozelené či narůžovělé, samčí ve svazečcích, samičí v hroznech. Plodem je nažka.

Využití: Tento druh se pěstuje v několika kultivarech v parcích, stromořadích či ve velkých zahradách. Dále se využívá jako větrolam nebo jako silniční zeleň. Velice často zplaňuje do svého okolí – jak ve městě, tak i mimo město. Druh je nenáročný jak na půdu, tak i na stanoviště. Je to krátkověká, ale rychle rostoucí dřevina.

Acer negundo Acer negundo
Acer negundo Acer negundo