Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Mařinka vonná

Galium odoratum

Mařinka vonná / Svízel vonný

Asperula odorata L. / Galium odorata L.

čeleď: mořenovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivka

Ekologie: Roste v listnatých lesích, ale i ve smrčinách, vyskytuje se i na pasekách a subalpínských trávnících, v pásmu od nížin až do subalpínského stupně. Kvete od května do června.

Popis: Vytrvalá bylina, 20–30 cm vysoká. Lodyha je přímá, většinou nevětvená, 4hranná, lysá. Listy a palisty v 6–9četných přeslenech s jedinou vyniklou žilkou, eliptické, na vrcholu špičaté, lysé. Květenstvím je lata vidlanů, koruna je bílá. Merikarpia jsou polokulovitá, černá, lesklá, s háčkovitými chlupy. Druh je velmi proměnlivý.

Galium odoratum Galium odoratum
Galium odoratum