Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Platan javorolistý

Platanus hispanica

Platan javorolistý

Platanus hispanica L.

čeleď: platanovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Původ není zcela vyjasněn. Většina autorů se domnívá, že je hybridního původu, vznikl zkřížením euroasijského druhu platanu východního a severoamerického platanu západního. Tomu nasvědčuje intermediární charakter některých znaků. Jiní autoři se domnívali, že se jedná pouze o varietu platanu východního, ostatně tak byl strom původně popsán.

Popis: Strom dorůstající až 40 m výšky se širokou korunou a silným kmenem. Borka u starších stromů bývá složená z několika vrstev o různé barvě, postupně se odlupuje a tím kmen získává charakteristický vzhled. Čepel listů bývá 3–7klaná, střední lalok o málo delší než široký. Plodenství ježaté o průměru 2,5–3,5 cm, na stopkách po 1–3 kusech.

Poznámka:  Platan je dlouhověká dřevina, která se dožívá několika set let, má rád hluboké čerstvé půdy, je světlomilný a teplomilný. Namrzá zcela výjimečně, hlavně mladé stromky. Je to hodnotná sadovnická dřevina, která nachází uplatnění v parcích, velkých zahradách i uličním stromořadí. Pěstuje se několik kultivarů, které se liší barvou listů či habitem koruny.

 
Platanus hispanica Platanus hispanica
Platanus hispanica