Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bika hajní

Luzula luzuloides

Bika hajní

Luzula nemorosa L.

čeleď: sítinovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás je hojná.

Ekologie: Roste v listnatých, řidčeji v jehličnatých lesích, na pasekách, podél lesních cest. Kvete od května do června.

Popis: ytrvalá, řídce trsnatá bylina s podzemními výběžky, vysoká 30–70 cm, často vytvářející porosty. Ostře zašpičatělé listy jsou porostlé dlouhými bělavými brvami. Lodyha je přímá, oblá, listnatá, květenstvím je volně složený kružel. Květy vyrůstají ve skupinách po 2–5, jsou malé, okvětních plátků je šest, jsou světlé, bělavé nebo nažloutlé. Tyčinek je šest, semeník má trojklannou bliznu. Plodem je tobolka, semena jsou drobná s krátkým masíčkem.

Luzula luzuloidesLuzula luzuloides