Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia L.

čeleď: růžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Roste ve světlých lesích i jejich lemech, na skalách, pasekách i ruderalizovaných stanovištích, často vysazován podél komunikací i jako okrasná dřevina. Většinou na půdách živinami chudých, vlhkých až mírně suchých, s kyselou reakcí.

Popis: Strom, řidčeji keř vysoký 3–12(–15) m. Borka světle šedá. Pupeny, spodní strana lístků, listové vřeteno a větve květenství plstnaté. Pupeny vejcovité, špičaté. Vernace (uspořádání listu v pupenu) složená. Listy lichozpeřené, lístků (4–)5(–10) párů, podlouhle kopinatých, do 5 cm dlouhých, v horních 3/4 pilovitých, při bázi asymetrických, na líci tmavozelených, na rubu světlezelených, řapík 2–3 cm dlouhý. Květenství kompaktní, bohaté, s plstnatými, olysávajícími větvemi. Kališní cípy špičaté, za květu vzpřímené, za plodu vytrvalé, korunní lístky okrouhlé až široce vejčité, 3,8–5,0 mm dlouhé, bílé. Semeník polospodní, čnělky (2–)3(–4), volné, blizny konvexní. Malvice kulovité, 6–9 mm v průměru, oranžově červené, lesklé. Druh je plodný ve věku 10–15 let, dožívá se stáří 80–100 let. Kvete v květnu a červnu.

Využití: Velice přizpůsobivá a nenáročná dřevina. Rychle roste a bohatě plodí, přitom nepotlačuje jiné dřeviny, naopak jejich růst podporuje. Plody jsou důležitou složkou výživy lesní zvěře a ptactva.


Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia