Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Svízel přítula

Galium aparine

Svízel přítula

Galium aparine L.

čeleď: mořenovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • přichytává se na oděv

Ekologie: Roste na úhorech, kolem vodních toků, také jako plevel na polích a v zahradách, příkopech, na rumištích, v pásmu od nížin až do hor. Kvete od května do října.

Popis: Jednoletá bylina, 20–150 cm vysoká, lodyha přímá nebo vystoupavá, i popínavá, většinou větvená, 4hranná, listy a palisty 5–7četných přeslenech, obkopinaté, na líci chlupaté, na rubu lysé, na vrcholu hrotité, vrcholíky 3–9květé, až 3,5krát delší než příslušné listeny, koruna bělavá až bílá. Plodem je dvounažka, merikarpia vždy s tuhými háčkovitými chlupy. Druh je velmi variabilní.

Galium aparine Galium aparine