Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Jeřáb břek

Sorbus torminalis

Jeřáb břek

Sorbus torminalis L.

čeleď: řůžovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Jeřáb břek roste v šípákových doubravách, dubohabřinách, vápnomilných bučinách a v lesních pláštích. Má malou konkurenčních schopnost, vždy roste jen jako vtroušená dřevina. Nejčastěji se objevuje na suchých, často skeletovitých půdách.

Popis: Středně vysoký strom s rovným kmenem a košatou korunou. Nejčastěji dorůstá výšky kolem 15(–20) m. Borka je v mládí tmavošedá a hladká, později buď výrazně šupinovitá nebo tmavá, kostičkovitě rozbrázděná, čímž připomíná borku hrušně či jabloně. Pupeny jsou vejcovité a žlutozelené, okraj šupin pak hnědě lemovaný. Střídavé listy tvarem připomínají hlohy, jsou však větší, 6–10 cm dlouhé a 4–6 cm široké. Čepel široce vejčitá, s 5–7 laloky, na líci lesklá. Řapík je 2–5 cm dlouhý. Listy na podzim zaujmou svým žlutočerveným až zářivě červeným zbarvením. Bílé květy v řídkém květenství se objevují v květnu. Plodem jsou drobné hnědé malvičky, které dozrávají na podzim. Břek se dožívá 100–150 let.

Využití: Tento jeřáb je vhodným druhem do krajinných výsadeb, zejména do biocenter a biokoridorů, ochranných pásem, lemů apod. Občas se také objevuje v městských výsadbách, nejčastěji jako solitéra.


Sorbus torminalis
Sorbus torminalis Sorbus torminalis
Sorbus torminalis