Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Černýš hajní

Melampyrum nemorosum

Černýš hajní

Melamphyrum nemorum L.

čeleď: krtičníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • slabě jedovatý poloparazit

Ekologie: Černýš hajní vyhledává především lesní lemy, křoviny, křovinaté stráně, lesní světliny, výjimečně i mezofilní louky. Roste od nížin až po horské oblasti. Kvete od června do srpna (září).

Popis: Jednoletá bylina o výšce 15–40 cm, někdy i vyšší (do 70 cm), mívá pět a více lodyžních článků. Střední lodyžní listy většinou širší než 1 cm, horní listeny zpravidla modrofialově zbarveny, výjimečně bílé, zelené nebo i červené. Kalich hustě kadeřavě chlupatý, koruna 15–25 mm dlouhá, žlutá, v dolní části rezavě zabarvená. Rostliny bývají hodně proměnlivé ve výšce, rozvětvení, šíři listů, počtu děložních článků i v jiných znacích.

Melampyrum nemorosum Melampyrum nemorosum
Melampyrum nemorosum