Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Osladič obecný

Polypodium vulgare

Osladič obecný 

Polypodium vulgare L.

čeleď: osladičovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • do 40 cm, dlouze řapíkaté, peřenosečné, kožovité, tmavě zelené listy
  • kupky výtrusnic okrouhlé, bez ostěr
  • na skalách, balvanech, kamenitých a vlhkých půdách

Ekologie: Roste u nás hojně ve světlých listnatých lesích, na polostinných nevápnitých skalách.

Popis: Vytrvalá kapradina s plazivým podzemním oddenkem a většinou přezimujícími listy, 10–30 cm vysoká. Čepel delší než řapík, v obrysu úzce trojúhelníkovitá až obdélníkovitá, úkrojky většinou tupé a nepravidelně jemně zubaté, výtrusnicové kupky okrouhlé. Doba zralosti výtrusů červenec až srpen. Druh je značně variabilní ve tvaru a velikosti čepele a úkrojků listu. Rozlišuje se několik variet a forem.

 Polypodium vulgare Polypodium vulgare