Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Skřípina lesní

Scirpus sylvaticus

Skřípina lesní

Scirpus sylvatica L.

čeleď: šáchorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • U nás roste hojně na celém území téměř v celém výškovém rozmezí

Ekologie: Skřípina roste na vlhkých půdách. Vyhledává mokřiny na pastvinách, vlhké louky a lada, prameniště a silně zamokřená stanoviště, roste při okrajích vodních ploch v zarůstajících starých rybnících a také v lužních lesích.

Popis: Statnější rostlina s přímou dutou listnatou lodyhou, vysokou až 1 m. Listy jsou střídavé, kýlnaté, úzké a dlouhé, na okraji drsné. Listy často převyšují lodyhu. Na konci lodyhy vyrůstá vrcholové kruželové květenství s úzkými listeny. Drobné vejčité klásky zelené barvy tvoří až pětičetné zakončení jednotlivých větévek kružele. Kvete během června a července.

Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus