Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Třtina chloupkatá

Calamagrostis villosa

Třtina chloupkatá

Calamagrostis villosa L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • ztěžuje obnovu lesa

Ekologie: Provází podhorské až horské lesy: roste ve smíšených smrkových bučinách, podmáčených i klimatických smrčinách, ale dokáže expandovat i na pasekách po těchto vegetačních typech. Také roste nad horní hranicí lesa, kde provází hlubší půdy na místech s déle trvající sněhovou pokrývkou. Snáší světlo i polostín, sterilní porosty mohou delší dobu přežívat i na zastíněných místech. Největší konkurenceschopnost vykazuje na kyselých půdách s nepříliš velkou zásobou živin.

Popis: Statná výběžkatá tráva. Stébla jsou 0,6–1,2 m vysoká, na bázi mají několik bezčepelných pochev. Listy bývají obvykle 4–10 mm široké, trávozelené, lysé, jazýček je 3–5 mm dlouhý, kolénka jsou často chlupatá. Lata na vrcholu stébel je za květu rozkladitá a všesměrná; klásky jsou jednokvěté, jejich plevy jsou vejčitě kopinaté až kopinaté, plucha je kratší než plevy, je 5žilná, průsvitná, blanitá, na hřbetě v polovině délky z ní vyrůstá velmi jemná, málo zřetelná, 0,5–2 mm dlouhá osina, která skoro nevyčnívá z klásku, na bázi pluchy je věneček chloupků, dosahujících téměř délky pluchy; v rozevřeném květu jsou tyto chloupky zřetelně patrné. Rudiment dalšího květu v klásku (pastopečka) chybí. Plody jsou okoralé obilky.

Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosa
Calamagrostis villosaCalamagrostis villosa
Calamagrostis villosaCalamagrostis villosa
Calamagrostis villosa