Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Prvosenka vyšší

Primula elatior

Prvosenka vyšší

Primula elatior L.

čeleď: prvosenkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivka (květ usnadňuje odkašlávání), jarní aspekt bylinného patra

Ekologie: Roste na vlhčích loukách, v dubohabřinách a v suťových lesích, v nížinách vzácně, častěji v pásmu od pahorkatin do hor. Kvete od března do dubna.

Popis: Vytrvalá bylina, 10–30 cm vysoká, s přízemní růžicí listů a uzlovitým oddenkem, nevonné květy v jednostranných okolících vykvétají na stvolech, korunní lem je plochý až mělce nálevkovitý, kalich na hranách a zubech trávozelený, jinak bledožlutý, přitisklý ke korunní trubce, listy jsou podvinuté a zubaté, s řapíkem obvykle křídlatým a zubatým. Plodem je tobolka.

Využití: Prvosenky se již od 16. století používají v léčitelství, vyšší obsah účinných látek však má Primula veris.

 
Primula elatior Primula elatior
Primula elatior Primula elatior