Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Borovice banksova

Pinus banksiana

Borovice banksova

Pinus banksiana L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: V severoamerické domovině roste v boreální lesích, v tundře, na sušších a kyselých stanovištích, na píscích i skalách. Nenáročná dřevina, toleruje všechny typy půd, odolná vůči mrazům.

Popis: Strom dorůstající 25 m, někdy keř. Větvičky tenké, pružné, za rok dorůstají 2 přesleny. Koruna řídká, vejčitá nebo nepravidelná. Kůra je červenohnědá. Jehlice jsou 20-50 mm dlouhé, vyrůstající po dvě na brachyblasty, zakřivené. Květy jednodomé, rôznopohlavné. Kobliha je do 50 mm dlouhá, 30 mm široká, směrem ke větviček zakřivená. Dozrává v podzim 2. roce a na stromě zůstává i 20 let.

Využití: V Severní Americe se používá jako vánoční stromeček, dřevo se zužitkovává na stavbách, také na stavbu plotů, telegrafních sloupů, železničních pražců.

Poznámka: Druhové jméno připomíná anglického botanika J. Bankse.


Pinus banksiana Pinus banksiana
Pinus banksiana