Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Náprstník velkokvětý

Digitalis grandiflora

Náprstník velkokvětý

Digitalis grandriflora L.

čeleď: krtičníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý

Ekologie: Roste roztroušeně ve světlých lesích, na pasekách a v lesních lemech, od pahorkatin až po horní hranici lesa. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalá bylina s válcovitým oddenkem, přímou a nevětvenou lodyhou, 30–120 cm vysokou, listy podlouhle kopinatými, mělce pilovitými a jednostranným květenstvím zvonkovitých, žlutých květů s hnědou kresbou uvnitř. Plodem je tobolka. 


Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora
Digitalis grandiflora Digitalis grandiflora