Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Silenka nící

Silene nutans

Silenka nící

Silene nutans L.

čeleď: hvozdníkovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • květy v noci intenzivně voní a lákají noční motýly

Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích, v lesních lemech, na sušších loukách a pastvinách, v pásmu od nížin až do pahorkatin (vzácně až do hor). Kvete od května do července.

Popis: Vytrvalá bylina, 25–50 cm vysoká, lodyha přímá, přízemní listy úzce eliptické až obkopinaté, pýřité, lodyžní listy úzce eliptické až čárkovité, květenství tvořené ze vstřícných vidlanů, na počátku kvetení jednostranné, květy při rozkvětu nicí, poupata špičatá, kalich k bázi zúžený, kališní zuby špičaté, korunní lístky bílé nebo na rubu narůžovělé. Plodem je vejcovitá tobolka. Dosti variabilní druh, rozdíly se projevují především v odění rostlin.

  Silene nutans
Silene nutans Silene nutans
Silene nutans Silene nutans