Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Javor klen

Acer pseudoplatanus

Javor klen / horský

Acer pseudoplatanus L.

čeleď: javorovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Primárně roste na humózních půdách v suťových lesích, na svazích hlubších údolí, v bučinách a některých smrčinách. Druhotně se vyskytuje téměř všude, často byl vysazován v extravilánech i intravilánech obcí, jako alejový strom apod., odkud se samovolně šíří na vhodná stanoviště. Mnohdy se s ním setkáme na starých zbořeništích, kde upozorňuje na bývalé osídlení. Kvete v květnu.

Popis: Statný strom vysoký i přes 30 metrů, ve stáří často s mohutným kmenem a výraznou borkou, která se odlupuje ve větších šupinách a připomíná borku platanu. Listy jsou po okraji nepravidelně pilovité, vytvářejí 5 výrazných laloků, čepel dorůstá až 20 cm délky, řapík může být téměř stejně dlouhý. Převislé květy mají zelenožlutou barvu a jsou uspořádány v hroznech dlouhých až 15 cm. Plodem jsou 2 srostlé nažky svírající úhel ostřejší než pravý.

Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus Acer pseudoplatanus