Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kapraď samec

Dryopteris filix-mas

Kapraď samec

Dryopteris filix-mas L.

čeleď: kapraďovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • listy 1 m vysoké, 2 krát zpeřené
  • listový úkrojek na okraji jemně (vroubkovaně) zubatý
  • výtrusné kupky kryty ledvinitými ostěrami
  • minerálně středně bohaté až bohaté půdy s dobrým rozkladem humusu

Ekologie: Velmi hojný druh, nalezneme jej ve stinných humózních lesích, v křovinách a hájích, podél potoků, na okrajích lužních lesů, také v horských nivách nebo na zříceninách. Vyhledává zastíněná stanoviště, půdy snáší kyselé i zásadité, vyhýbá se silně zamokřeným podkladům

Popis: Trsnaté vytrvalé byliny s hustě plevinatým oddenkem. Listy zpravidla nepřezimují, vyrůstají nálevkovitě rozložené, v obrysu jsou podlouhle kopinaté, k vrcholu pozvolna zúžené. Čepel je 25–100 cm dlouhá a 10–18 cm široká, měkká, 1–2krát zpeřená. Lístky jsou střídavé, kopinaté, krátce řapíkaté, po stranách dále dělené v úkrojky nebo lístečky. Řapík je silný, hnědě plevinatý, pleviny až 2 cm dlouhé, dlouze zašpičatělé. Výtrusnicové kupky přibližně 1,5 mm v průměru, umístěné po 4–6 na rubu lístečků, ostěry jsou ledvinité až téměř okrouhlé.

Využití: Dříve používána jako léčivka (extrakty proti střevním parazitům), dnes již jen ve veterinářství. Občas pěstována jako okrasná rostlina.

 Dryopteris filix-mas Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas
Dryopteris filix-mas