Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Dub letní

Quercus robur

Dub letní

Quercus robur L.

čeleď: bukovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Druh se širokou ekologickou amplitudou, snáší kontinentální i oceánických klima, citlivější na pozdní mrazy. Snáší mírné zastínění. Optimum výskytu má na hlubokých půdách, snáší však i chudší půdy. Dlouhověká dřevina, dožívající se 500, výjimečně i 1000 let.

Popis: Strom vysoký do 50 m. Kmen v mládí zakřivený, později vzpřímený, v zapojíme rovný, koruna nepravidelná, hustá, široká. Borka zpočátku hladká, olivovohnedá, později popraskaná a hrubá, borka až do 10 cm. Pupeny oválné až vejčité, tupé, někdy špičaté, světlehnědé. Listy řapíkaté, čepel podlouhle až obráceně vejčitá, na bázi s výraznými oušky, pravidelně pérovitě říznačka s 6-8 tupými laloky, na líci lesklá, holá, na rubu světle zelená, v mládí chlupatá, později holá. Samčí jehnědy řapíkaté, samičí květy v řídkém klasovitých květenství. Kvete v květnu. Plody po 2-5, stopka souplodí většinou neohebná, obvykle poloviny délky listové čepele, čásku miskovité až polokulovité, šupiny malé, alespoň bázemi srostlé, jen na vrcholu volné. Žaludy podlouhle elipsoidní, 15-30 mm dlouhé, nezralé často po délce nevýrazně pruhované.

Poznámka: Důležitá lesnická dřevina nižších poloh a také okrasná solitera v sadařství. Kůra obsahuje třísloviny.


Quercus robur
Quercus robur

Quercus robur
Quercus robur
Quercus robur