Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Lipnice hajní

Poa nemoralis

Lipnice hajní

Poa nemoralis L.

čeleď: lipnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • druh z rozsáhlým areálem

Ekologie: Charakteristický lesní druh, vyskytující se ve světlých listnatých a smíšených lesích, hájích, lesních lemech, na pasekách a v křovinatých porostech, ale také na výslunných až kamenitých stráních a na zdech. Upřednostňuje půdy humózní, vlhké, živné, slabě kyselé až zásadité. Kvete od června do srpna.

Popis: Vytrvalá, hustě až volně trsnatá, svěže zelená tráva tvořící vněpochevní výběžky. Stébla krátce vystoupavá až přímá, 30–80 cm vysoká, rovnoměrně olistěná, hladká nebo zejména pod květenstvím slabě draslavá. Pochvy listů oblé, jen na bázi uzavřené, hladké; jazýček velmi krátký, nepatrný nebo až 0,7 mm dlouhý, uťatý; čepele listů úzce čárkovité, 1,5mm široké, ploché, zřetelně žlábkovité, ploché, někdy až svinuté, hladké, čepel nejvyššího listu nápadně kolmo od stébla odstálá. Lata řídká, chudá, v obrysu vejčitě kopinatá, po odkvětu úzce stažená, větévky laty drsné, dolní v přeslenu po 2–5, vejčitě kopinaté, zelené nebo žlutozelené, plevy nestejné, dolní úzká, šídlovitá, horní kopinatá, trojžilná, v horní polovině kýlu drsná, pluchy kopinaté, v dolní polovině kýlu a na krajních žilkách chlupaté, na bázi s řídkou huninkou dlouhých chlupů. Plod je obilka.

Poa nemoralis Poa nemoralis
Poa nemoralis Poa nemoralis
Poa nemoralis
Poa nemoralis