Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Pryšec chvojka

Euphorbia cyparissias

Pryšec chvojka

Eubhorbia cyparissias L.

čeleď: pryšcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • jedovatý, často napadán rzí

Ekologie: Velmi dobře snáší sucho. Roste na mezích, křovinatých a kamenitých stráních, na úhorech, v lemech, na písčitých místech, podél cest. Je hojný, místy ale vzácnější.

Popis: Vytrvalá bylina s plazivými oddenky, vysoká 15–50 cm. Lodyha je přímá, se sterilními větvemi, hustě olistěná po celé délce, na spodu lodyhy ale listy záhy opadávají. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité, často podvinuté, lysé, zeleně nebo žlutozeleně zbarvené. Listy na sterilních větvích jsou zřetelně užší, často až vláskovité, nahloučené. Cyathia vykvétají v koncových i úžlabních lichookolících s 10–15 dále větvenými větvemi. Zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, nesrostlé, žlutavé, později do červena. Dvojrohé půlměsíčné žlázky jsou žlutě, později hnědě až hnědočerně zbarvené. Kulovité, brázdité tobolky obsahují hladká vejcovitá semena. Kvete od dubna do června.

 Euphorbia cyparissias Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias