Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Největší strom světa

Název stromu: Generál Sherman

Váha kmene: 1385 tun dřeva

Poloha: Kalifornie

Druh dřeviny: sekvojovec obrovský (Sequoiadendron giganteum)

Největší strom není ani nejvyšší, ani ten nejširší. Jeho jméno je General Sherman, a co do objemu dřeva je označován za největší strom na světě. Jeho odhadovaná hmotnost je 1385 tun (a to vyjma větví!).

Stáří je odhadováno mezi 2300-2700 lety, přičemž tento strom přežil opakované lesní požáry, změny klimatu i zásahy moderního člověka.