Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Česnek medvědí

Allium ursinum

Česnek medvědí

Primula veris L.

čeleď: česnekovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • zápach po česneku, tvoří souvislé porosty

Ekologie: Roste v listnatých lesích, hájích, bučinách i luzích, na půdách vlhkých, slabě kyselých, v pásmu od nížin až do hor (i v subalpínském stupni). Kvete od dubna do června.

Popis: Vytrvalá bylina s úzce válcovitou cibulí, 20–50 cm vysoká. Listy jsou většinou jen dva (někdy tři), přízemní, řapíkaté, kopinaté až eliptické, 6–20 cm dlouhé a 2–8 cm široké, celokrajné, ploché, bez vyniklé žilnatiny. Stvol je přímý, bezlistý, téměř oblý, 2(–3)hranný; bělavý toulec je složený ze 2–3 listenů; květenstvím je řídký lichookolík, polokulovitý, 2,5–6 cm v průměru, 6–20květý; květy jsou drobné, stopkaté, okvětní lístky jsou kopinaté, bílé. Plodem je tobolka, 3–4 mm dlouhá.

Využití: Česnek medvědí se podle mnoha dnes rozšířených informačních zdrojů v jakési blíže nedoložitelné minulosti údajně používal na pročištění žaludku a střev, proti parazitům i na snížení tlaku, pro svou výraznou chuť se přidával také do pokrmů. 

Allium ursinum Allium ursinum
Allium ursinum