Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Smrk východní

Picea orientalis

Smrk východní

Picea orientalis L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Horský smrk. Roste často na příkrých skalních svazích a ve stísněných soutěskách, v nadmořské výšce 1000 až 2000 m n. m., ve vlhkých a příliš stinných soutěskách sestupuje níže až na 200–400 m n. m. Poměrně často vytváří rozsáhlé komplexy v územích, kde je vlhké klima s četnými mlhami a se srážkami kolem 800–1800 mm. Roste na mělkých půdách, jelikož z půd bohatších je vytlačován konkurenčními dřevinami. Optimum má na půdách písčitojílovitých a středně vlhkých.

Popis: Strom dorůstající podobných rozměrů jako náš smrk ztepilý, výšky nejčastěji 45–50 m, s průměrem kmene do 1,5 m. Růst tohoto smrku je zpočátku pomalejší. Koruna je široce kuželovitá, hustě zavětvená, kmen průběžný. Spodní větve často při styku s půdou zakoření. Kořenový systém je podobně jako u ostatních smrků plochý, smrk východní tak není příliš odolný vůči vývratům. Borka je světle šedá, hladká, ve stáří pak tmavě hnědošedá a šupinatá. Letorosty světlé a lesklé, poměrně hustě chlupaté. Pupeny bez pryskyřice. Jehlice jsou velmi krátké, čtyřhranné, tupé, tmavě zelené a lesklé, jakoby nalakované. Délka jehlic je v rozmezí 6–9 mm a šířka kolem 1 mm, bývají nahloučené na svrchní straně a větvičku hustě překrývají. Šišky jsou vřetenovité, tuhé, 5–12 cm dlouhé. Tmavě hnědé lesklé semenné šupiny bývají okrouhlé a celokrajné. Pyl se tvoří v dubnu a květnu, semena dozrávají v říjnu a listopadu. Plodit začíná ve 25–30 letech, v zapojených porostech o něco později. Dožívá se věku 400 až 450 let.

Využití: Ve své domovině se jedná o dřevinu s velkým hospodářským významem. Světlé dřevo s rovnoměrnými a úzkými letokruhy je velmi kvalitní. Je používáno ve stavebnictví, dále na dýhy, rezonanční výřezy, šindele apod. Významná dřevina v sadovnictví.

Poznámka: Smrk východní je hostitelem mšice korovnice kavkazské.


Picea orientalis Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis
Picea orientalis