Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Bažanka vytrvalá

Mercurialis perennis

Bažanka vytrvalá

Mercurialis perennis L.

čeleď: pryšcovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • pospolitý výskyt

Ekologie: Vyskytuje se často ve větších populacích. Roste od nížin po hory ve stinných i prosvětlenějších humózních lesích, převážně v bučinách a v zazemněnějších suťových lesích. Taktéž v aluviích řek.

Popis: Tato jarní svěže zelená nevýrazně kvetoucí rostlina patří k prvním rostlinách především listnatých lesů. Lodyha je přímá, až 40 cm vysoká, nevětvená, s dlouhými oddenky, listy vejčitě kopinaté až eliptické. Prodloužené samčí květenství je klasnaté, složené z chudokvětých klubíček. Samičí květy v drobných stopkatých květenstvích. Kvete žlutozeleně v dubnu. Druh je velice proměnlivý především ve tvaru a velikosti listů a v délce řapíků. Bažanka se šíří především oddenky.

 
Mercurialis perennis Mercurialis perennis
Mercurialis perennis