Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vrba popelavá

Salix cinerea

Vrba popelavá

Salix cinerea L.

čeleď: vrbovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Roste v lužních lesích, podél vodních toků, u tůní a slepých ramen, v bažinách a v terénních sníženinách kolem rybníků. Snáší stagnující vodu i záplavy, také mírný zástin. Vyskytuje se na živinami bohatších neutrálních až slabě kyselých hlubších těžších půdách.

Popis: Dvoudomý keř, 2–5 m vysoký, bochníkovitého vzrůstu. Větve s hladkou šedou borkou, na dřevě po sloupnutí kůry s výraznými lištami. Letorosty hustě krátce šedě chlupaté, stejně jako dvouleté větvičky. Pupeny 3–4 mm dlouhé, květní až 6 mm, chlupaté, kryté 1 šupinou. Listy podlouhle vejčité až obkopinaté, čepel 6–9 cm dlouhá, 2–3 cm široká, na bázi klínovitá, na líci roztroušeně, na rubu hustěji chlupatá. Řapík 4–8 mm dlouhý, palisty výrazné, většinou vytrvalé. Jehnědy elipsoidní až válcovité, 2-4 cm dlouhé, 0,9-1,5 cm široké, přisedlé, s opadavými listeny na bázi. Samčí květy se 2 tyčinkami, samičí se stopkatým chlupatým semeníkem, květní listeny načernalé, dlouze chlupaté. Tobolka se 2 chlopněmi, v každé 5–7 základů semen.

 

Salix cinerea Salix cinerea
Salix cinerea Salix cinerea