Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kyčelnice devítilistá

Dentaria enneaphyllos

Kyčelnice devítilistá

Dentaria enneaphyllos L.

čeleď: brukvovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • souvislé porosty, ohrožený druh

Ekologie: Roste v horských bučinách a jedlobučinách, na podkladu mírně bazickém až mírně kyselém, častěji však na vápenci, na půdách živinami bohatých, v pásmu od podhůří do hor. Kvete od dubna do června.

Popis: Vytrvalá bylina, 20–30 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená, lysá. Přízemní listy řapíkaté, až 30 cm dlouhé, lodyžní listy 3(–4) ve zdánlivém přeslenu, řapíkaté, 3četné, lístky vejčitě kopinaté až kopinaté, na okraji pilovité. Květní hrozen 3–4květý, mírně skloněný, korunní lístky obvejčité, žluté. Plodem je šešule.

  Dentaria enneaphyllos Dentaria enneaphyllos
Dentaria enneaphyllos